O sportovní přípravě profesionálních a výkonnostních sportovců

Profesionální sportovní přípravou se rozumí komplexní přístup jak k fyzické tak k psychické stránce sportovce a jeho příprava na soutěže na světové úrovni s jasným cílem dosažení maximálních možných sportovních výsledků aniž by tělo sportovce žádným zásadním způsobem trpělo.

Trenéři

  • Mgr.Pavel Nováček

    3 roky zkušeností

Náležitosti

  • Komplexní vyladění tělesné stránky sportovce
  • Seznámení sportovce se všemi náležitostmi sportovní přípravy a vytvoření ideální dlouhodobé a krátkodobé koncepce jeho rozvoje
  • Vedení tréninkových jednotek a tvoření harmonogramu veškeré regenerace a dalších náležitostí přípravy
  • Spolupráce s jednotlivými trenéry sportů aby příprava byla v maximálním souladu s jejich cíli

Ceník

  • Vedení přípravy

    Cena není stanovena, je vždy individuální